Privacy Statement Parkeerfaciliteiten Eindhoven Airport N.V.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit betekent onder meer dat we op een zorgvuldige en betrouwbare manier omgaan met jouw persoonsgegevens, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen als we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden en diensten.

Toepassing

Eindhoven Airport wil door middel van deze Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe Eindhoven Airport omgaat met persoonsgegevens die Eindhoven Airport voor haar parkeerdiensten verwerkt. Deze Privacy Statement is dus relevant voor gebruikers van onze parkeerfaciliteiten en bezoekers van deze website. Voor meer informatie over hoe Eindhoven Airport omgaat met persoonsgegevens die zij op andere manieren en voor andere doeleinden verwerkt, zie de Privacy Statement Eindhoven Airport N.V.

Deze Privacy Statement geldt niet voor gegevensverwerkingen van derden op Eindhoven Airport, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, huurders, beveiligingsbedrijven en de Koninklijke Marechaussee. Eindhoven Airport heeft geen toegang tot of inzage in die gegevensverwerkingen en is daarvoor niet de verantwoordelijke.

Verwerken van persoonsgegevens

Eindhoven Airport heeft, in het kader van haar activiteiten, in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens nodig zoals jouw naam, (e-mail)adres en eventuele andere noodzakelijke gegevens. Eindhoven Airport verwerkt jouw persoonsgegevens in zulke gevallen voor communicatie, voor het doen van een boeking en/of voor betaling van onze diensten of afhandeling van een klacht. De verwerkingen van persoonsgegevens worden gedaan op basis van grondslagen als genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante privacywet- en regelgeving.

De Privacy Officer van Eindhoven Airport controleert of de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving worden verwerkt en houdt een register bij van de verwerkingen van Eindhoven Airport.

Voor welke doeleinden verwerkt Eindhoven Airport persoonsgegevens?

 1. Bij het in-/oprijden van een parkeeraccommodatie wordt het kenteken van het motorvoertuig geregistreerd in het parkeer management systeem en afgedrukt op de inrijdkaart voor de volgende doeleinden:
  1. bestrijding van fraude: bij verlies of diefstal van de inrijdkaart, kan aan de hand van het geregistreerde kenteken worden nagegaan wanneer het betreffende motorvoertuig is ingereden en kan daarmee het corresponderende parkeertarief worden vastgesteld;
  2. beveiliging: bij het uitrijden wordt gecontroleerd of het kenteken van het motorvoertuig overeenkomt met het kenteken op de inrijdkaart.
 2. Als je gebruik maakt van de dienst gereserveerd parkeren verwerkt Eindhoven Airport tevens de bij de boeking verstrekte toegangscode en de in het boekingsformulier op de website ingevulde persoonsgegevens. De toegangscode gebruikt Eindhoven Airport om je toegang te verschaffen tot de geboekte parkeeraccommodatie. De door jou opgegeven gegevens in het boekingsformulier verwerkt Eindhoven Airport om jouw parkeerboeking te kunnen afwikkelen, inclusief de betaling en klantenservice.
 3. Op de website van Eindhoven Airport worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, bijgehouden zonder dat daarbij bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de onze website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Eindhoven Airport haar dienstverlening via de website aan jou verder optimaliseren.
 4. Eindhoven Airport kan ook gegevens gebruiken om het click- en surfgedrag en tansacties te analyseren en daarmee klantprofielen opstellen. Deze profielen kunnen door Eindhoven Airport worden gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de website en om je eventueel op maar gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Eindhoven Airport.
 5. Als je je inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief geef je daarmee toestemming aan ons om jouw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes. Je kunt je hiervoor te allen tijde afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.
 6. Op onze social media kanalen vind je actualiteiten, informatie, aanbiedingen en wetenswaardigheden over Eindhoven Airport. Via deze kanalen kom je gemakkelijk in contact met Eindhoven Airport en kun je deelnemen aan discussies, reageren op geplaatste content of op een andere manier in actie te komen. Graag wisselen we met jou van gedachten en ontvangen we jouw mening over (de diensten van) Eindhoven Airport. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Wij vragen je om publiekelijk geen privacy gevoelige informatie van jezelf of anderen (zoals e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer) op deze kanalen te plaatsen, maar om jouw gegevens eventueel via een privébericht met ons te delen. Eindhoven Airport zal de door jou gedeelde gegevens enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden en om haar klantenservice te verbeteren. Publiekelijk gedeelde privacy gevoelige gegevens kunnen door Eindhoven Airport worden verwijderd.
 7. De webserver van Eindhoven Airport verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Je IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk jouw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar jouw computer verzonden kunnen worden. Je kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. Wij gebruiken IP-adressen om de website te beheren en zo relevant mogelijk te maken.
 8. Tijdens het bezoek aan de Eindhoven Airport website worden cookies aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. Een cookie is een compact stukje informatie dat op jouw computer wordt opgeslagen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert. Eindhoven Airport gebruikt functionele cookies om de website optimaal te laten functioneren en zo relevant mogelijk te maken. Functionele cookies worden na het afsluiten van je browser verwijderd. Daarnaast gebruiken we transactiecookies die worden gebruikt als je een boeking hebt gedaan, monitoring/analytische cookies om onze diensten af te stemmen op het (be)zoekgedrag van (potentiële) gasten en marketing/tracking cookies om de interesses van bezoekers van onze website op te maken voor marketingdoeleinden. Lees hierover meer in onderstaande Cookie Statement Eindhoven Airport N.V.
 9. Via de Eindhoven Airport-website is het mogelijk om door te klikken naar websites van andere partijen. Eindhoven Airport kan geen verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens door deze andere partijen. Wij raden je aan om het privacybeleid van deze andere partijen zorgvuldig te lezen. De voorwaarden op die websites kunnen afwijken van die van Eindhoven Airport.

Bescherming van de gegevens

Eindhoven Airport doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Eindhoven Airport die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Jouw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Met de partners van Eindhoven Airport welke (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is Eindhoven Airport in een bewerkersovereenkomst overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Wbp en aanverwante privacywet- en regelgeving in acht nemen.

Uw gegevens

Eindhoven Airport zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zal Eindhoven Airport niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is. Ook worden persoonsgegevens van betrokkenen binnen Eindhoven Airport niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verder worden verwerkt. Voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens is en wordt telkens een passende bewaartermijn vastgesteld door Eindhoven Airport.

Je kunt jouw persoonlijke gegevens opslaan in een database via een speciale inlogmodule op de website, zodat bij volgende boekingen gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Via deze speciale inlogmodule kun je ook jouw opgeslagen persoonlijke gegevens wijzigen.

Uw rechten

Indien je bezwaren hebt tegen het verzamelen van jouw persoonsgegevens door Eindhoven Airport kun je dit laten weten door een e-mail te zenden aan privacy@eindhovenairport.nl. Mocht je vragen hebben over de gegevensverwerking door Eindhoven Airport of jouw gegevens willen (laten) wijzigen of verwijderen uit de bestanden van Eindhoven Airport dan kun je ook gebruik maken van dit e-mailadres.

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen: Diegenen binnen Eindhoven Airport die belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens of diegenen die daarbij betrokken zijn; (Sub)bewerkers die door Eindhoven Airport worden ingeschakeld om bepaalde taken m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren; De Koninklijke Marechaussee voor zover dat in het kader van de automatische grenspassage nodig is voor het vervullen van haar taak; Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Eindhoven Airport kan in bepaalde gevallen persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EU, maar zal er daarbij voor zorgen dat dit conform wettelijke voorschriften gebeurt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de EU model contractvoorwaarden.

Vragen, klachten of bezwaar

Als je vragen hebt over deze Privacy Statement of klachten hebt over ons privacybeleid, of als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eindhoven Airport, kan je contact met ons opnemen via privacy@eindhovenairport.nl.

Wijzigingen

Eindhoven Airport behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden je daarom aan regelmatig de meest recente versie van het Eindhoven Airport privacybeleid (zoals opgenomen in de Privacy Statement) te controleren. Je kunt deze vinden op onze website. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2017.

Cookie Statement Eindhoven Airport N.V.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst wanneer je een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie voor jou zo relevant mogelijk te maken. Wanneer je eindhovenairport.nl bezoekt, kunnen Eindhoven Airport en partijen waarmee we samenwerken cookies op jouw computer plaatsen. Ook zonder cookies kan je advertenties van Eindhoven Airport tegenkomen. Lees ons Privacy Statement als je precies wilt weten hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Soorten cookies op eindhovenairport.nl

We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:

 1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoef je niet steeds opnieuw in te loggen.
 2. Transactie cookies worden gebruikt als je een boeking hebt gedaan en, indien van toepassing, om onze partners commissies uit te betalen.
 3. Monitoring of analytische cookies stellen ons in staat om het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart te brengen en onze dienstverlening hierop aan te passen. Zo kunnen we jou als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken monitoring cookies van Google Analytics en Google Digital Analytics.
 4. Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie via onze sites. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet je complete IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgen we de aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens: We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie; In het kader van dataminimalisatie hebben we ervoor gekozen om het laatste octet van IP-adressen te coderen; De functie 'Gegevens delen' is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie; Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt; We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies; Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.
 5. Marketing of tracking cookies slaan je interesses op zodat je op en buiten de Eindhoven Airport website aanbiedingen kunt ontvangen die in het verlengde liggen van jouw wensen en interesses. Daarnaast kunnen we aanbiedingen uitschakelen wanneer je er al gebruik van hebt gemaakt of als je ze een paar keer hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat je vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Wij gebruiken marketing cookies, en vergelijkbare technologieën van DoubleClick, Facebook en Google Adwords.

  ?We verzamelen de volgende gegevens met behulp van marketing cookies:
 • Bezochte webpagina's;
 • IP-adressen;
 • Cookie-inhoud;
 • Referrer-URL;
 • Gegevens over de gebruikte randapparatuur en software-instellingen op het apparaat. De geldigheidsduur van de marketing cookies is 30 dagen.

Welke derde partijen plaatsen cookies via de websites van Eindhoven Airport?

Eindhoven Airport werkt samen met partijen op het gebied van social media, bezoekersstatistieken, advertenties en streaming video die ook cookies plaatsen. Onze partners zijn: Google (Plus, Analytics, Adwords), DoubleClick, Bing, Facebook en Twitter.

Wat heb jij aan cookies?

Dankzij cookies kunnen we surfgedrag analyseren en aanbiedingen doen die voor jou relevant zijn. Daarnaast kunnen we voorkomen dat je steeds dezelfde aanbiedingen te zien krijgt. We verbeteren onze online service continu dankzij de analyse van trends en gedrag op onze websites.

Kun je cookies weigeren of verwijderen?

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. Je kunt je browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen. Wanneer je cookies uitzet, kan dit ten koste gaan van het gebruiksgemak van eindhovenairport.nl en andere websites. Wil je Google-cookies uitschakelen? Ga naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties.

Als je niet wilt dat adverteerders jouw online gedrag analyseren, dan kunt je dat aangeven op de website van Your Online Choices.